تنظیم قرارداد

راهکارهای درمانی سوره های قرآن در یک نگاه کلی - موسسه قرآنی عترت نور

راهکارهای درمانی سوره های قرآن در یک نگاه کلی

چهارشنبه 15 اردیبهشت 1395 ساعت 22:49

راهکارهای درمانی سوره های قرآن در یک نگاه کلی

برای دیدن آثار درمانی هریک از سوره های قرآن بر روی آن کلیک کنید.


فاتحهبقرهآل عمراننساء مائده انعام
اعراف انفال توبه یونس هود یوسف
رعد ابراهیم حجر نحل اسراء کهف
مریم طه انبیاء حج مؤمنون نور
فرقان شعراء نمل قصص عنکبوت روم
لقمان سجده احزاب سبأ فاطر یس
صافات ص زمر غافر فصّلت شوری
زخرف دخان جاثیة احقاف محمّد فتح
حجرات ق ذاریات طور نجم قمر
الرحمن واقعه حدید مجادله حشر ممتحنه
صفّ جمعه منافقون تغابن طلاق تحریم
ملک قلم حاقة معارج نوح جن
مزمّل مدّثر قیامت انسان مرسلات نبأ
نازعات عبس تکویر انفطار مطفّفین انشقاق
بروج طارق اعلى غاشیه فجر بلد
شمس لیل ضحى انشراح تین علق
قدر بیّنه زلزله عادیات قارعه تکاثر
عصر همزه فیل قریش ماعون کوثر
کافرون نصر مسد اخلاص فلق ناس 

هزینه استفاده از مطالب سایت صلواتی هست بر محمد و آل محمد